Illustrations réalisées pendant le confinement

Ces illustrations ont été réalisées pendant le confinement. Le message est souvent à caractère humoristique.

CORONA-04.jpg
CORONA-15.jpg
CORONA-13.jpg
CORONA-12.jpg
CORONA-07.jpg
CORONA-09.jpg
CORONA-11.jpg
CORONA-10.jpg